News and events

News

28.8.2023
Article in VTT News and Stories: Vetyarvoketjussa on tilaa suomalaisyrityksille – nyt tarvitaan rohkeutta ja nopeutta


13.6.2023
Article in Tekniikka&Talous: Vetyteknologialle on luvassa hurjaa kansainvälistä kysyntää – Jokin pitää suomalaisyritykset poissa markkinoilta.


22.5.2023

Kysely | Vauhtia valmistavan teollisuuden kasvuun Suomessa: Vesielektrolyyserijärjestelmät

Tämä yrityksille suunnattu kysely kartoittaa Suomessa toimivien yritysten halukkuutta laajentaa toimintaa vesielektrolyyserijärjestelmiin liittyvän teknologian ympärille. Tuloksia hyödynnetään vesielektrolyyserijärjestelmiä valmistavan komponentti- ja valmistusverkoston kehittämiseen Suomessa.

Kyselyn toteuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opiskelija yhteistyössä VTT:n kanssa. Kysely on jatkoa VTT:n FinH2-projektin aiemmin toteuttamalle kyselylle.

Linkki kyselyyn


Onko yrityksesi jo vetytalouden aktiivinen tekijä? Tai voisiko yrityksesi olla sitä tulevaisuudessa?

Ilmianna yrityksesi osaksi kansallisen vetytalouden arvoketjuja – Kyselytutkimus yrityksille

FinH2-projektin yksi tavoite on muodostaa selkeä kuva kansallisten vetyarvoketjujen toimijoista ja niiden mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille sekä tulevaisuuden tutkimustarpeista. Kyselyn vastausten pohjalta määritellään myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia tutkimusprojekteille ja pilotoinneille. Halutessasi yrityksesi nostetaan esille myös projektin julkisessa tutkimusraportissa. Kysely kattaa erityisesti elektrolyysiteknologioihin perustuvat arvoketjut.

Linkki kyselyyn

Tietosuojaseloste [PDF]

Is your company an active player in hydrogen economy? Or could your company be that in the future?

Position your company in the value chains of national hydrogen economy – Survey for companies

One target of FinH2 project is to create a clear picture of players in the national hydrogen value chains and opportunities they could provide for Finnish companies as well as the future research needs. Based on the survey answers we will also define opportunities for further research projects and pilots for Finnish companies. Your company can be mentioned in the public research report of the project if you want. The Survey addresses especially value chains based on electrolyser technologies.

Link to the survey

Privacy notice [PDF]


Lehdistötiedote;
Suomella on merkittävä vientipotentiaali elektrolyysiteknologioissa – puhtaan vedyntuotannon ratkaisuja kehitetään laajalla yhteistyöllä

Press release;
Finland has significant export potential in electrolysis technology – clean hydrogen solutions are now being developed through extensive cooperation

Events

Scroll to Top